Färd utan mål

HBL 17.9.2016 På väggarna i den tomma jättelika salen pågår ett egendomligt skeende. I flera väldiga projektioner ses ett vitt fält där vaga spår bildar ett horisontalt mönster. I den rörliga bilden uppenbarar sig plötsligt från sidan i fågelperspektiv en människogestalt som börjar vandra längs ett spår. Snart är det inte bara en, de blir […]