Grunderna vacklar

HBL 26.9.2009 Här finns olika slags rum där perspektiven varierar såväl konkret som mera begreppsligt. Katja Koponen ger sig in på att utforska verklighetens olika skikt. Här blir närvaron plötsligt frånvaro och tvärtom. Man kan inte vara helt säker på tillvarons grunder, det man trodde vara konkret förvandlas i följande stund till förgängliga reflexer. Hon […]