Parti för de andras väl

HBL 27.2.2011 Ett reflekterande förhållningssätt är karakteristiskt för Terike Haapoja. Hon fördjupar sig grundligt i olika slags skeenden. Där inspireras hon av vetenskapliga metoder med hjälp av vilka hon transformerar förlopp från naturen till lyriska yttringar. På så sätt har hon gestaltat bland annat det flyende livet hos djur eller syrebildningen vid växtprocesser. I sin […]