Måleri bortom definitioner

HBL 28.10.2012 Det eteriskt avskalade och samtidigt distinkta har länge utmärkt Nina Roos måleri. Hon tycks röra sig i en värld där små skiftningar och förskjutningar står i fokus. Även om hennes måleri till stor del är skenbart icke-föreställande, är det sällan helt abstrakt. Hon arbetar med en säregen form av surrealistiska tankegångar där det […]