Intighet som provokation

HBL 9.4.2009 Vi lever i en tid som utmärks av vilsenhet och brist på eget tänkande. Den febrila jakten efter materiellt välstånd har till stor del ersatt det mera humana och reflekterande förhållningssättet till tillvaron. Följden är att vi i allt högre grad låter oss styras utifrån. Också av föreställningar som härstammar ur massmediernas förenklade […]