Kluvet måleri

HBL 20.10.2012 Ända sedan amerikanska Basquiats fenomenala framgångar på tidigt åttiotal har den etablerade konstvärlden stått öppen också för graffitikonst. Det som ofta börjar med olovliga måleriattacker i urbana omgivningar och härstammar ur ett våldsamt behov av att uttrycka, kommentera och protestera ändrar på så karaktär. Det okontrollerade och vilda väcker intresse hos konsteliten som […]