Målar med ljud som vibrerar

HBL 24.1.2009 Vi lever ständigt omgivna av en ofantlig mängd av olika ljud. En del väljer vi själva medan andra existerar oberoende av vår vilja. Vardagen inbegriper mycket som i följden av dagar förlorar sin omedelbara betydelse, också vad beträffar ljud. Relationen mellan detta slags reducerat medvetande och verklighet är någonting som Iina Kuusimäki utforskar […]