Begreppsliga förskjutningar

HBL 8.11.2010 Varandets beskaffenhet är ett ständigt ämne för förundran. Allt efter förmåga och intresse kan ämnet närmas mer eller mindre konkret. Konsten erbjuder outtömliga möjligheter till just detta. Taneli Rautiainen har valt en väg där det fåordigt lågmälda står i fokus. I stället för att erbjuda svar vill han väcka fler frågor. I hans […]