Konst för alla sinnen

HBL 29.8.2009 Den visuella upplevelsen får ytterligare djup genom inverkan av andra sinnen. Av dem är det speciellt luktsinnet som ger upphov till mångbottnade erfarenheter av stor vidd. också när det gäller minnet är luktsinnet viktigt. Alla har vi erfarit hur en speciell doft väckt till liv förbluffande autentiska minnen ur det förflutna. Även i […]