Revoltören som svalnade

HBL 27.5.2007 Sextiotalet var ett decennium då hela konstbegreppet omformades. Efter den svala modernismen blev popkonstens genombrytning tillsammans med reproduktionens frammarsch och de radikala politiska undertonerna ett faktum. Undergrounden föddes ur ungdomens missnöje med de rådande omständigheterna. Den sexuella frigörelsen kom i gång och idealismen och det kollektiva motståndet mot samhällets strukturer blomstrade. Harro Koskinen […]