Mellan tanke och materia

HBL 16.1.2009 Ota kiinni (Ta fast) kallar Hannele Kumpulainen sin utställning där hon utforskar måleriet som företeelse. De olika sekvenserna gestaltar målandet ur skiftande perspektiv på basen av ett begreppsligt förhållningssätt. Här dras målningen illusoriskt samman till ett ytterst komprimerat motiv. Alternativt flyr färgen själva målningen för att i stället finnas som stänk på väggen […]