Skimrar som silver

HBL 13.3.2010 De översvämmande dukarna, ofta på gränsen till kitsch, har tidigare varit kännetecknande för Marianna Uutinen. I två decennier har hon prövat måleriets gränser med sina ymnigt plastiska verk. Med sinnlig frenesi har hon fört samman element från populärkulturen eller modevärlden med det mera begreppsliga. Samtidigt som hon har skildrat sin egen tid och […]