Subtil begrundan

HBL 20.3.2010 Numera är det sällan i konstsammanhang man förunnas erfarenheter som utmärks av det stillsamt meditativa. Rörlig bild och det i övrigt narrativa tycks ofta dominera konstscenen. Det lågmälda och eftertänksamma hamnar lätt i skymundan. Men i Päivi Siréns subtila utställning ges besökaren tid att begrunda. Här visas målningar och teckningar av en sällsynt […]