Med färg eller utan

HBL 24.9.2009 Den amerikanska målaren Terry Winters har gjort en lång karriär med den abstrakta formen i fokus. Han har tidigare på ett genomtänkt sätt ägnat sig åt ett slags kartläggning av tillvaron genom observationer som han sedan transformerat till verk fulla av liv. Genom det eftertänksamma och raffinerade har de varit modernismen trogna. Han […]