Närvarons ogripbara väsen

HBL14.6.2015 Reflektion över närvaro utgör kärnan för Hans Rosenströms konst. Som medel använder han framför allt ljud och vardagligt arkaiska scenografier. De har lett till upplevelser där betraktaren via flyktigt skenbara konfrontationer och gåtfulla skeenden framför allt tvingats möta sig själv. Orden har fått en allt mer framträdande roll i hans avskalade installationer. De ger […]