Ljus och dunkel

HBL 28.11.2009 Ljus och dess skiftningar står i fokus på Elina Julins bilder. De är fotografier som här ses i form av pigmentutskrifter. Uttrycket är ytterst sparsamt och enhetligt. De mörka ytorna bildar scener där naturens egen dramatik träder fram. Det är fråga om de kortvariga och förgängliga förnimmelser som en uppmärksam iakttagare kan erfara. […]