Besynnerligt, ibland banalt

HBL 21.7.2007 Att vandra omkring bland Duane Hansons verk är en besynnerlig upplevelse. Till skillnad från många andra utställningar är det här till en början svårt att skilja mellan publik och konst. Den sittande figuren kan likaväl visa sig vara en uttröttad besökare som en av Hansons många realistiska människofigurer i naturlig storlek. Man känner […]