En skärva brutal skönhet

HBL 29.3.2008 Sedan början av 1960-talet var Derek Jarman (1942-94) en central gestalt på den brittiska avantgardistiska konstscenen. Han började sitt konstnärskap som målare men gick snart över till den rörliga bilden. Det utmärkande för hans filmer är de ständigt återkommande homoerotiska inslagen och balanserandet mellan smärta och skönhet. Han var starkt influerad av barocken […]