Barock sinnlighet, avskalad form

HBL 2.6.2012 Gränserna mellan olika konstarter har med tiden blivit allt mer diffusa. Också måleriets konventioner ifrågasätts ständigt och bereder rum för mångfacetterade tolkningar. Nordens största konstpris, Carnegie Art Award, instiftades 1998 och fokuserar uttryckligen på måleri. Vandringsutställningen med verk av 17 nordiska konstnärer har nu nått Amos Andersons konstmuseum efter att först ha exponerats […]