Samhällskritik i eterisk form

HBL 19.11.2013 En stillsam måleriinstallation öppnar sig på galleriet. Några få målningar i stort format ger upphov till en stark närvaro som det ytterst avskalade till trots känns rent fysisk. Som kontrast till formatet ägnar sig Alma Heikkilä åt det intima och knappt skönjbara. Hennes strävan tycks vara att fånga det ogripbara, det man inte […]