Minnen från Irak

HBL 1.3.2008 På Adel Abidins utställning möts man först av en videoinstallation som jag, inte helt fri från insektfobi, litet försiktigt närmar mig. En moské i miniatyr bestående av sockerbitar har lockat till sig skaror av myror. Myriader av dem ilar på moskén. Själva projektionsskärmen påminner också den om jättelika sockerbitar som slumpmässigt staplats på […]