Verkstad för tankar

HBL 30.8.2007 På Femkantens galleri Huuto kan man under ännu några dagar uppleva en säregen utställning. Här har Pia Sandström från Stockholm skapat någonting som mest liknar en verkstad för tankar. Hennes installationer handlar om förnimmelsens väg till ett förverkligande, om att möta andra och om det som uppstår ur dessa möten. Hon söker på sitt eget sätt ge form åt tillvaron. Textilier av varierande beskaffenhet och färg har tillsamans med hopsydda pappersark blivit till en syntes mellan ett slags klädliknande fragment och böcker där sidornas antal reducerats till en enda.

Sandström har även fängslats av vissa fragment ur Siri Hustvedts bok The Blindfold, nämligen dem om ett göromål som innebär att verbalt skildra innehållet i en del kartonger. Dessa valda delar ur boken har Sandström läst in på ett band som accompanjeras av en visuell gestaltning på en minimal dvd-skärm. Kartongerna har här också fått en fysisk existens tillsammans med varierande små föremål. Det utmärkande för hela installationen är öppenheten, hon förefaller ge förslag på möjliga tankegångar utan att alltför mycket styra dem. De fungerar snarare som ett slags inledningar till ytterligare begrundan.

I galleriets bakre rum presenteras återstoden av projektet Labyrint som tidigare i sin helhet visats i Botkyrka konsthall i Stockholm. Ett slags mobilt bibliotek med möblemang formgivet av Sandström uppstod av en mängd verk i bokform som skickades in av konstnärer från olika länder. De flesta av böckerna är unika men även upplagor förekommer. Här skiftar uttrycket från det rent litterära till mera experimentellt, som i Kjellgren Alkires verk där delar av Uppenbarelseboken blivit till medicin i form av gelatinkapslar.
Ett särdeles sublimt arbete står thailändska Cheong Kah Kit för. Han har i sin sökan efter ett citat av japanska författaren Murakami noggrannt läst igenom dennes bok tills han funnit citatet. Han har häftat ihop samma antal ark där spröda blyertsstreck på de i övrigt tomma sidorna symboliserar de lästa raderna av text. Citatet förekommer mot slutet av detta digra verk och betecknas med en röd linje. De ännu återstående sidorna förblir tomma. En sällsamt koncentrerad upplevelse accentuerad av en sinnlig styrka i form av det sköna fysiska uttrycket.

Vastaa