Växter på utflykt

HBL 22.11.2008
Krukväxter på utflykt är vad Denise Ziegler presenterar i sin lilla utställning i Berghäll. Platsen heter Alkovi och är helt i enlighet med namnet en nisch i väggen, ett skyltfönster på Helsingegatan. För detta år har Kiasma hyrt för det att i samband med sitt 10-årsjubileum sprida konst till folk på gatorna.

Skyltfönstret är beläget i ett trist höghus och granne med lokalen därifrån det på dagarna delas ut mat för nödlidande. Fönstret är långsmalt och inrett med blomsterbord, en grå heltäckande matta och neonljus av gammal modell.

I denna miljö har Zieglers gröna växter uppenbarat sig grupperade på bord och golv. Invid bordet svävar en stor yucca i luften och roterar sakta. De immiga fönstren andas närvaro av de tillfälligt inflyttade besökarna. På fönstret finns ett kort poem där växternas utflykt skildras.

Zieglers begreppsliga konst karakteriseras ofta av vardagliga ting som hon med obemärkta grepp eller genom upprepning förvandlar till någonting av vikt. På så sätt får hon en att skärpa blicken och iaktta omgivningen ständigt beredd på nya upptäckter.

Här blir kontrasten mellan hemmets omsorgsfullt skötta gröna växter och den kala inramningen till en oväntad upplevelse. De välbekanta växterna ter sig annorlunda intill gatan i det urbana bullret. Att de är utestängda understryker det tillfälliga och hemlighetsfulla. Till skillnad från alla vanliga skyltfönster möts man här av en antydan om ett slags historia, en inledning till en illusorisk utflykt. Tillsammans med växterna spirar här också en bräcklig förtröstan.

Vastaa