Subtil begrundan

HBL 20.3.2010 Numera är det sällan i konstsammanhang man förunnas erfarenheter som utmärks av det stillsamt meditativa. Rörlig bild och det i övrigt narrativa tycks ofta dominera konstscenen. Det lågmälda och eftertänksamma hamnar lätt i skymundan. Men i Päivi Siréns subtila utställning ges besökaren tid att begrunda. Här visas målningar och teckningar av en sällsynt stringent karaktär. Sirén har sina konstnärliga rötter hos minimalisterna men till skillnad från deras ofta svalt opersonliga uttryck lyckas hon förläna de stränga formerna en subjektiv natur. Det gör hon genom att dela upp en del av de strikta ytorna med hjälp av ett slags nätverk som består av bräckliga linjer. Linjerna tycks hon ha dragit fritt med färgpenna. Det ofantliga antalet linjer präglas sålunda av det individuella och intuitiva. Rutmönstren föranleder en känsla av immaterialitet baserad på det transparenta.

De monokromatiska målningarna blir på så sätt avskalade rum med flera olika skikt. Detta slags spröda nätverk är influerat av Agnes Martin (1912-2004) som med sina abstrakta verk förde in en mera spirituell dimension i minimalismen. Siréns kulörer är ytterst förfinade där de skiftar mot grått. Den matta ytan accentuerar ytterligare det kontemplativa. Ur målningarnas kvadratiska form uppstår nya rektangulära former, som ett slags skuggor av det ursprungliga. Genom den medvetna hängningen uppstår ett samtal mellan målningar av varierande format.

Sirén har också gjort en serie små böcker som uppslagna har hängts i en rad på väggen. I stället för text består innehållet av linjer som framkallar olika slags själslandskap. Beroende på tätheten och formen i mönstren som bildas blir böckernas alla sidor olika. Blyertssträckens spröda väsen gör också att det visuella snarare kan skönjas än tydligt ses.

Det känsliga uttrycket intensifieras ytterligare i små rektangulära målningar som gjorts med gouache på papper. Även här uppenbarar sig mångfalden av linjer som på ett förfinat sätt förenas till rutmönster. I de utsökta färgskiftningarna anas det förflutna samtidigt som verken med sin eteriska karaktär för tanken till österländsk visdom och meditation.

Vastaa