Stringenta betraktelser

HBL 20.9.2015 En helt egen värld laddad med existentiell begrundan döljer sig i Malin Ahlsveds till synes lågmälda konst. Det som tidigare mer påminde om skissartade observationer har nu utvecklats till stringenta koloristiska betraktelser. I de eteriska bilderna blandas det undermedvetna och surrealistiska med drag från verkligheten.

Ahlsved flyr inte undan livets avigsidor utan möter dem med jämnmod som en självfallen del av varat. De små akvarellerna är ett slags sinnesanteckningar där motstridiga stämningar kommer till uttryck. Farhågor av olika slag möts av en ensam liten figur i drömska scener märkta av förundran och vag ängslan. Hennes tillvaro tycks vara fylld av prövningar som stundtals förbyts mot tecken på en försiktig glädje. De antydda vådorna uppenbarar sig ofta symboliskt som olika slags odefinierade mörker som förefaller näst intill orimliga i relation till den lilla figuren. Helst vill hon smälta samman med omgivningen men tvingas ständigt till sammandrabbningar med den.

Förutom i sällskap av djur finner hon paradoxalt nog förtröstan hos det mörka och ensliga. I den förtegna världen ter sig möten med andra ansträngda och behärskade av avstånd. Ända tills en trevande tvåsamhet börjar ge sig till känna. Den inleds med misstro och förvåning för att så småningom utvecklas till en förtrolig tystnad två människor emellan. Varsamt upplevda stunder får mörkret att spricka och lämna rum för gryende förebud om en annan verklighet där ljus och rymd råder. Och ändå uppenbarar det sig tvivel.

Ahlsved har förmågan att på ett gripande sätt och med ytterst små medel gestalta de oförenliga känslor människan ofta konfronteras med. Längtan och dess fulländade fullbordan resulterar sällan i harmoni, på samma sätt som den djupaste lyckokänslan med nödvändighet inrymmer stråk av det motsatta. Brister och ofullkomligheter är en oskiljaktig dimension av människans väsen som förutan endast en ihålig intighet råder.

I samband med utställningen har Ahlsved tillsammans med stiftelsen Pro Artibus gett ut en bok med titeln Jag vill om sina målningar. Boken är helt förenlig med Ahlsveds konstnärliga verk: den är estetiskt tilltalande och väl sammanhållen. Innehållet är med sitt rättframma allvar och skymtar av mild humor tankeväckande och inspirerande.