Stilleben ur växtriket

HBL 27.9.2008 Det karakteristiska för Anna Retulainens måleri finns i de kraftiga och bestämda penseldragen i förening med starka färger. Hennes måleri är traditionellt i den bemärkelsen att hon framför allt intresserar sig för själva färgens väsen och dess verkan för helheten.

Motivet underordnas det expressiva flödet där spänningarna snarare framkallas genom variationer i valörer och temperament än genom den definierbara formen. Retulainen har under senare tid intresserat sig för ett slags fritt återgivna stilleben där fragment ur växtriket utgjort en betydande del.

Måleri i likhet med all konst fordrar rymd för att riktigt kunna upplevas. De stora salarna i Forum Box är i den meningen idealiska för skulptur och installationer men erbjuder med sina tegelväggar större utmaningar för just måleriet.

Retulainen lyckas här besegra dilemmat genom att gruppera målningarna i ett samspel med varandra och också genom att reducera mängden av verk till en avskalad helhet. Här bildas kontraster där de frenetiskt energiska linjernas myriader balanseras av mjukare disiga partier. De tidigare kompositionerna har abstraherats ytterligare, av formen återstår endast flyende aningar.

Retulainen närmar sig här impressionismen med de mjuka subtila tonerna. I en stor målning skildrar hon en omedelbar förnimmelse där linjen ibland förstärks till fragmentariska spår efter en mera markerad närvaro. Den målningen för hon sedan samman med flera andra stora målningar där tydliga tecken på den nutida mera febrila livsuppfattningen syns. Här möts den förgångna tiden och dess stilla ro av referenser till det bestämt urbana där färgerna blir grälla och kontrasterna starka. De underliggande färgfälten skyls på vissa ställen av böljande linjer som för att framkalla en större distans. Influenser från gatornas atmosfär för tanken även till ett slags sofistikerad graffiti.

I galleriets översta rum har Retulainen lyckats skapa en helhet där de vitt skilda intrycken samsas på ett välbalanserat sätt. Två stora målningar blir till en enhet där den ena med sin mörka dramatik ackompanjerar den andra där hysteriskt vassa linjer tillsammans med de gälla tonerna ger uttryck för en kaotisk och näst intill aggressiv, oavbruten rörelse.

De balanseras av en ytterst kontemplativ målning i ljusa toner där två vilande former intill varandra ger upphov till en fulländad harmoni. Det vilsamma och lugna accentueras ytterligare av det långsmala formatet och av det oskuldsfulla och klara i de ljusa tonerna. Penselföringen är len och förlänar målningen en inre ro.
Ytterligare en långsmal målning fullbordar denna kavalkad av varierande sinnesstämningar. Den karakteriseras av ett fallande flöde som förmedlas av vertikala ljusa linjer som blir till ett slags hinna på svarta och glödande röda partier. Glöden i passionerade skikten framkallar ett sinnligt uttryck. Retulainen konfronterar sålunda ytterligheter som på ett tilltalande sätt här kommunicerar med varandra.

Vastaa