Splittrade scener

HBL 31.7.2010 Länderna i Fjärran Östern håller på att genomgå en accelererad förändring där den gamla kulturen allt mera tvingas huka sig för den nya teknologins och materialismens villkor. I de stora städerna rivs gamla kvarter sorglöst ned och ersätts med skinande moderna skyskrapor och jättelika trafikled. Ett sådant förfaringssätt sätter sina spår också i tänkandet i övrigt. Kontemplation och gammal visdom har inte mycket rum i ett effektivt och hetsigt samhälle där utvecklingen fokuseras på materia.

Saana Wang har vistats i Peking därifrån hennes fotografiska serie, Hujialou, härstammar. Wangs strävan tycks just vara att skildra mötet mellan det förflutna och nutid. Detta gör hon dels genom dokumentära bilder där fragment ur en svunnen tid knappt ännu existerar intill det kommande. Där möts på ett absurt sätt slitna plåtväggar och till hälften rivna byggnader av påträngande splitterny arkitektur.

Dels återger Wang dessutom medfarna interiörer ur samma kvarter där hon placerat människor i olika åldrar. Människor som blir ett slags illusoriska statister i ett iscensatt drama. De är alla maskerade på ett sätt som för tanken till Pekingoperan. På så sätt söker hon ytterligare framhäva tanken om det surrealistiskt overkliga. De sjabbiga rummen blir sålunda scener där det fiktiva tar över. I stället för att låta rummets dramatik föra sin talan vill hon styra betraktaren mot konstruerade spänningar.

Utan dem skulle man på ett mera konkret sätt bli påmind om de bjärta kontrasterna som uppstår i mötet mellan det kinesiska och det västerländskt influerade. Eller om tidens verkan genom de spår den har lämnat i omgivningen.

Wang har ett förhållningssätt som är mera än vanligt för dagens unga fotografer, nämligen att man ogärna fördjupar sig i en företeelse. I stället söndrar man stoffet och får till stånd en splittring där betydelserna drar sig undan mot det obestämda.
I galleriets studio visas stora kontemplativa pigmentutskrifter av Jun Itoi. I dem uppenbarar sig poesin i skogens väsen genom förnimmelser där ljusets och skuggans samspel känsligt gestaltas.