Skulptören i köket

HBL 6.6.2009 Den kulinariska världen är vad Seppo Manninen valt som tema för sin utställning. Den heter Cuisine och gestaltar på ett lättsamt sätt föreställningar kring måltider. Här tangerar en begränsad mängd träskulpturer det berörda ämnet. Han behandlar träet på ett säreget sätt där det mest framträdande blir eteriskt tunna former utan den känsla av tyngd som annars ofta är fallet med trä. Här är det snarare fråga om en lätthet som influeras av det immateriella. Tonen i hans verk balanserar mellan det humoristiska och det mera tankeväckande.

Vissa av arbeten har uppenbart influerats av popkonst. De förstoringar av svamp som här förekommer är gjorda med en noggrannhet som står realismen nära. Endast skalan är ytters överdriven, som i Claes Oldenburgs skulpturer av vardaglig karaktär. Den stora svampens undersida blir till en avlägsen avspegling av ett annat verk. Där uppenbaras svaga återstoder av det röda rutmönster som rikligt förekommer i Manninens verk.

Rutmönstret blir som en fläkt av gamla traditioner och delikata enkla måltider i en ålderdomlig värld. Som ett löfte om kvalitet och tidens stilla gång.

Manninens verk har annars inte mycket med det förflutna att göra, han skapar ett slags moderniserade stilleben där det fragmentariska står för en distansering. Han presenterar materia där det ursprungliga fått bereda rum för en annan, mera öppen tolkning. Till sin hjälp har han förutom trä också vajrar och olika slags svårdefinierbara runda ting. Följden blir att det viktlösa ställs i fokus. Detta accentueras ytterligare av den rena röda färgen som med det ljusa träet och de distinkta formerna ger upphov till ett synnerligen fräscht och luftigt intryck.

Vastaa