Skuggor i staden

HBL 23.6.2009 Nutidens teknologi tillåter all slags fotobehandling med den följden att det inte längre är självfallet att den flyende stunden man får bevittna är oförvanskad. Den rariteten erbjuds dock nu av Martti Jämsä som i sin utställning visar polaroidbilder. Deras väsen består av just det unika som på intet sätt efteråt kan påverkas av fotografen. Att på det här sättet skapa bilder av kvalitet förutsätter en säker blick och en stark känsla för ljuset. De egenskaperna besitter Jämsä som under lång tid ägnat sig åt svartvita naturbilder där ofta gestalter av små barn är en naturlig del av en poetisk helhet.

Nu har Jämsä övergett naturen och tagit steget till den urbana tillvaron. Hela utställningen är ett slags hyllning till staden.
Fotografierna återger små fragment ur stadens liv. Detaljer som låter en ta del av en upptäcktsresa genom de mera sällan skådade vardagliga vyerna. Det lilla formatet tillsammans med motivens och färgens intensitet ger upphov till en stämning av stilla ro. Nya former föds ur överraskande möten med trasiga stängsel eller elledningar som grafiskt tecknas mot den blå himlen.
Människans närvaro erfars framför allt genom de tecken den lämnat efter sig: varierande ting, kvarglömda eller färdiga att tas i bruk. Spår efter arbete. Arkitektoniska element ses här ur individens perspektiv.

Skuggorna har en alldeles särskild betydelse. De formar om det stilla stadsrummet och ger det en föränderlig karaktär av större djup. De bidrar också till den stämning av lågmäld förväntan som utmärker bilderna. Hetsen som stadslivet oftast innebär har här fått bereda rum för ett mera eftertänksamt sätt att ta del av omgivningen. Med sina bilder fungerar Jämsä som en vägledare på väg mot en mera koncentrerad uppmärksamhet. Han visar vikten av de små företeelser som den betydelsefulla verkligheten trots allt består av. Hemstaden visar sig vara full av lika meningsfulla som oväntade tillfälligheter, bara man ger sig tid att uppmärksamma dem.
Bilderna är hängda på ett sätt som ytterligare accentuerar karaktären av en upptäcktsfärd.

I samband med utställningen publicerar Jämsä boken OPS! Helsinki Polaroid i samarbete med förlaget Musta Taide. I den ses hans polaroidbilder i samspråk med varandra.

Vastaa