Närvarons dilemma

HBL 5.5.2012 Ett vetenskapligt förhållningssätt har länge karakteriserat Lauri Astalas (f. 1958) konstnärskap. Hans försök att definiera tillvaron har framför allt berört tid och rum som han gestaltat genom verk med anknytning till vetenskapens olika metoder. De rumsliga installationerna har varit begreppsliga och utförda med stor precision. Det skulpturala har under senare år berett rum för det mera immateriella där rörlig bild finns i fokus.

I sin nya videoinstallation Katoamisesta fortsätter Astala med ett tema som redan tidigare skymtat i hans verk, nämligen det existentiella. Här finns fragmentariska scener där vardagen förenas med det drömskt diffusa. Astala rör sig i ett rum där tiden tycks stå stilla och där föremålen är symboliskt laddade. Han talar i aforistiska termer som ger uttryck för begrundan kring tid och närvaro.

Allt emellanåt förflyttas bilden till stillsamma stadslandskap höljda av dimma. Den visuella framställningen är sålunda ytterst romantisk men ändrar karaktär vid plötsliga tillfällen då betraktaren ser sin egen uppenbarelse i någon av speglarna i filmens rum.

Med ens vänder sig Astala mot betraktaren, alltså den konkreta människan i stället för för spegelbilden, för att rikta sina ord till denna. På så sätt uppstår ett dilemma som främst har att göra med sammanblandningen av begrepp. Astala talar om mötet mellan sig själv och betraktaren. Detta möte går förlorat genom den förskjutning som uppstår när kameran i realtid fångar betraktaren i bild. Till följd av det imaginära transformeras betraktaren till ett objekt och stoff i verket och går miste om sitt oberoende. I stället för att fortsätta reflektera över närvaron och mötet med den andre tar Astala steget mot det harmlöst tunna som stannar vid den yta som dagens teknik möjliggör.

Elina Brotherus (f. 1972) visar här fotografier från de senaste åren. Intensiteten i hennes tidiga självbiografiska fotografier med konceptuella drag har med åren allt mera transformerats mot det obestämt estetiska.

Det själfulla och personliga utmärker bilderna i serien Annonciation som tyvärr endast ses i boken Elina Brotherus Artist and her Model, som publicerades i samband med utställningen. I övrigt är det kanske tid att vandra vidare efter allt poserande i vackra landskap.