Minnen från Kronberget

HBL 3.10.2009 HBL Varje stad har sina minnen som är en essentiell del av dess själ. Det som inte längre har en fysisk existens bevaras genom olika slags dokument i form av teckningar eller fotografier. Allt detta har tillsammans med texter en stor betydelse för de efterkommande.

Kronberget är beläget i Degerö. Det var länge obebott och har i 1700-talets kartor antecknats som en del av Augustin Ehrensvärds fortifikationsplaner. Senare blev ryssarna intresserade av området med det utmärkta strategiska läget vid havet alldeles utanför Helsingfors. Deras planer förverkligades inte och i slutet av 1800-talet blev berget populärt som sommarort. Där byggdes sommarvillor av vilka de två äldsta är Villa Kissinge och Villa Hällebo. Enligt tidens sed flyttade hela hushållet ut på landet där sommaren tillbringades tills det åter var tid att bege sig tillbaka till staden. Efter andra världskriget övergick äganderätten till Sovjetunionen som hyrde området till finska kommunister. I slutet av 1950-talet köptes marken av en finländsk affärsman som lät villorna förfalla.

Kronbergets sorgliga öde har gripit Aurora Reinhard som under flera års tid har dokumenterat det tilltagande förfallet. Hennes fotografier återger stämningsfulla scener ur detta förgångna sommarparadis som näst intill utplånats av tidens gång. Hon tycks ha ett personligt förhållande till dessa gamla husskelett. På hennes pietetsfulla fotografier väcks de för en stund åter till liv. Varje bild i utställningen har försetts med en text där just det specifika husets karaktär och historia kort skildras.

De helt eller till hälften förfallna villorna låter en ana det idylliska tillvaro som för länge sedan omgett dem. I dag framstår området som en stilla oas där den vackra naturen ovanför havet lever sitt eget liv i skuggan av de gåtfulla kvarlevorna.

Utställningen visas på två ställen i Korjaamo. På caféet kan det vara svårt att komma åt bilderna utan att störa gästerna. I det lilla galleriet på övre våningen visas fotografierna tillsammans med en film i vilken två systrar berättar sina minnen från Kronberget och dess originella bofasta invånare.

Aurora Reinhard har tillsammans med historikern Minna Torppa också gett ut boken Kruunuvuori, unohdettujen huviloiden tarina. I den får man på ett sympatiskt sätt ta del av Kronbergets historia likaväl som av privata minnen om berget. Boken är väl disponerad och illustreras av Reinhards bilder. En fin kulturgärning, synd bara att det svenska språket lyser med sin frånvaro.

Vastaa