Ljus och dunkel

HBL 28.11.2009 Ljus och dess skiftningar står i fokus på Elina Julins bilder. De är fotografier som här ses i form av pigmentutskrifter. Uttrycket är ytterst sparsamt och enhetligt. De mörka ytorna bildar scener där naturens egen dramatik träder fram. Det är fråga om de kortvariga och förgängliga förnimmelser som en uppmärksam iakttagare kan erfara.

Dessa tillfälligheter då allt tycks stå stilla och man slås av den bräckliga skönheten i en flyktig reflexion eller i ljusets relation till den mörka skuggan. Detta slags observationer har Julin fångat till abstrakta betraktelser där ljuset tränger in i det dunkla och förändrar dess karaktär för en flyende stund. Några av fotografierna bildar en triptyk där de grafiska formerna förenar sig med de mera diffusa. Tillsammans med skuggornas spel ger de upphov till en näst intill sakral stämning.

På andra bilder splittrar sig ljuset till flera fragment som skapar en känsla av rytm och rörelse så som i ett musikaliskt stycke. En del av Julins estetik bär influenser från Antti Keitilä eller Jorma Puranen, på det sätt som det lena färgflödet som framkallar drömska hägringar. Det måleriska uttrycket accentueras ytterligare av den matta ytan och de finstämda kulörerna. Det här kommer synnerligen väl till uttryck i en serie av fem fotografier där de monokroma mättade valörerna bildar en modernistiskt avskalad helhet.

Utställningens pärla finns längst borta i en liten vrå. Den består av en vertikal rörlig bild som sakteligen pulserar. Den oupphörliga ljudlösa rörelsen är inte lätt att definiera, den påminner om ett flöde som dras nedåt samtidigt som det till synes andas och bultar. Det är som om själva livets ursprung skulle koncentreras i de mörka organiska formerna där silveraktiga toner här och där glimmar. Det svartvita till trots kommer jag här att tänka på Tor Arnes försynta måleri där det ur färgernas djup ständigt på nytt uppstår nya överraskande detaljer. På ett liknande sätt blir man här trollbunden av det föränderliga och flyktiga som ändå frammanar ett kontemplativt lugn.

Vastaa