Konfrontationer i växternas rike

HBL 7.5.2016 Växtriket och dess invecklade fenomen tycks utgöra det huvudsakliga ämnet för svenska Christine Ödlunds (f. 1963) konst. Hennes perspektiv varierar från det naturvetenskapliga till det romantiskt och spirituellt färgade. Inspirationen till det mångfacetterade uttrycket kommer från inre världar med teosofisk prägel där till exempel Hilma af Klint i tiden färdades. I dem får stråk av det undermedvetna och andliga sin givna roll vid sidan om kunskap.

Förundran och ett starkt behov av förståelse förefaller driva Ödlund som i sina installationer, teckningar, målningar och ljudverk söker samband mellan varats olika dimensioner. Hon begränsar sig inte till sedvanliga kategoriseringar utan utforskar även växternas inbördes relationer och deras förmåga till kommunikation och perception. Synestesier där förnimmelser blandas samman är heller inte Ödlund främmande.

All denna strävan kommer till uttryck i utställningen på Magasin III. Den ter sig som en enda enhetlig installation där pelarnas arkitektoniska idé med spiralformer upprepas i de tredimensionella oktagonala strukturerna. Dessa två strukturer i var sin ända av salen utgör ett dominerande inslag där de befinner sig i samspråk med varandra.

Den ena, Xylem Floem, finns mellan två fönster och bildar ett slags fritt formad trappa där vertikala vivarier placerats på de översta skikten. Inuti dessa hänger ormbunkar och andra gröna växter vars rötter faller ned i glasbehållare innanför strukturen. Här kan man gå in i halvmörkret och ta del av ett fängslande skådespel som uppstår ur rötternas ringlande väsen i vatten ackompanjerat av ett knäppande ljud ur de små mikrofonerna fästa vid dem. Ljudets uppenbarelse kan studeras visuellt som rörlig bild i en liten monitor.

Strukturen har anslutits till den större mittemot, Astral Flight Adapter, som upptar skeenden från den förra transformerade till en projektion, ett ständigt rörligt vagt flöde på den andra. Förverkligandet förblir dunkelt om än tongivande för stämningen tillsammans med en len, oupphörligen närvarande elektroakustisk ljudvärld komponerad av Ödlund.

Fönstren täcks av blyglas i bjärta färger med former inspirerade av teosofins ockulta kemiska symboler. Klungorna av hängande växter blir genom sitt frodande fräschör en metafor för livets urkraft samtidigt som de för tanken till den romantiskt bundna växtligheten i de tidiga borgerliga salongerna. Det färgade ljuset från fönstren antar sakrala toner och får även strukturen att te sig som ett slags altare vilket ytterligare accentuerar Ödlunds känsla för traditioner och det andliga vid sidan om det experimentella.

Dessa experimentellt märkta laboratorier flankeras av en mängd stora verk där växternas rike återges genom måleri och teckningar. Uttrycket präglas av olika slags diagram, kartor och omsorgsfullt tecknade och detaljrika bilder av växter och insekter. De förenas med fragment av topografiska skildringar och romantiskt influerade stämningar. Vissa av teckningarna utmärks av abstraherade former inspirerade av teosofins symboler för olika grundämnen. De utstuderade kombinationerna är ytterst skickligt och känsligt utförda och blir som en form av eteriskt förfinad ornamentik.

Det eteriska framträder även i en time lapse-film där växter ses röra sig 900 gånger snabbare än i verkligheten. Ur den diffusa bakgrunden vecklar ormbunkens spiral sakta ut sig och vaknar till liv. Ett under som i all sin poetiska sinnlighet är fullständigt oemotståndligt att beskåda. Detta slags magi är betecknande för Ödlunds konst där livets verklighet skildras genom mystiska konfrontationer.