Illusoriska collage

HBL 3.6.2010 Stora dukar med människor som stoff. Detta är vad vi ser i Topi Ruotsalainens utställning men skenet tycks bedra. Hans motiv består av människor i grupp men vad är det egentligen han gestaltar?
Frågan uppstår när man betraktar målningarna närmare.

Kompositionerna är traditionella med influenser från måleriets olika genrer. Här blandas landskapsmåleriet med tanken om stilleben. Ruotsalainen bygger upp scener där tingen har ersatts med anonyma människor som placerats på lika anonyma platser. De återges i varierande statiska konstellationer utan nämnvärd dialog sinsemellan. Som om de endast skulle finnas till för att vara beståndsdelar i ett yttre mönster.
Det mönstret handlar om fokusering på form i stället för innehållet. Typiskt för abstrakt konst men ligger nära till hands även här. Anledningen till det är frånvaron av en meningsfull kontext. Gestalterna har lösgjorts ur sitt ursprungliga sammanhang för att sättas ihop som ett slags illusoriskt collage. Här blandas attribut från affärsvärlden helt glatt med uttryck för en pastoral idyll. Eller krigsscener med symboler för välfärd. Utan något slags övergång eller analys förblir uttrycket ytterst ytligt.

Ruotsalainen tycks utan urskillning ha samlat på varierande fenomen ur samtiden i olika länder för att förläna sina verk trovärdighet. Resultatet blir en likformighet där företeelsernas och de olika kombinationers möjligheter till att väcka intresse förloras i den enhetligt estetiserade framställningen. Målningarna väcker snarare associationer till det slags posering som förekommer i reklam- och modevärld. Som icke-människor i en icke-tillvaro. Kanske en träffande bild av vår samtid.

Ruotsalainen är en skicklig målare som med sina expressiva penseldrag lätt framkallar tilltalande ytor. Med en serie små målningar har han sökt närma sig människan som individ. Det gör han framför allt med hjälp av några skrivna meningar som karakteriserar modellerna. Närmast är det fråga om deras inre egenskaper. Visuellt skildrar han personerna livfullt om än mera fragmentariskt än figurerna i de stora målningarna. Det blir som kontaktannonser i stort format.

Vastaa