Huutos nya domäner

HBL 5.1.2013 Ett nytt blad vänds i det helsingforsiska konstlivet när galleri Huuto nu fysiskt har mångfaldigats och öppnat i nya lokaler på Busholmen. Galleriet har varit ett av de första som ägs och drivs av konstnärer. Sedan ett tiotal år har de haft två lokaler av vilka nu den vid Femkanten stängs för gott i slutet av januari.

Detta är en återspegling av de stora förändringar som konstscenen genomgått på senare tid. Etablissemanget som förr bestod av få privatägda gallerier har öppnats och fått bereda rum för en störtflod av alternativa ställen.

Den samtida konsten erövrar ständigt nya områden och blir allt mer mångfacetterad. Salongstänkandet som genom formatet och det intimt slutna länge präglat också konstnärernas egna gallerier tycks småningom ge vika för en större öppenhet och fokusering på kollektivt alternativa mötesplatser.

Så är det också tänkt i det nya galleriet som förutom utställningar erbjuder möjligheter till arbetsutrymmen och olika evenemang. Lokaliteterna i ett gammalt hamnmagasin i närheten av stadskärnan lämpar sig ypperligt till detta slags verksamhet.

Den första utställningen blickar dock tillbaka på konstens traditioner med arbeten av konstnärsparet Kalle och Pauliina Turakka Purhonen. Den senare har gjort sig känd för starka personliga porträtt där det groteska förenas med det ytterst känsliga. Hennes textilskulpturer utmärks av förträffligt hantverkskunnande och gestaltar ofta absurdistiska scener där vardagen smälter in i mytologin och sagovärlden.

Av dem ses här endast en trumpen figur som blundande med en nål i handen har slagit sig ner i soffan. I övrigt visar hon landskapsmålningar som väcker tanken om att hennes gebit framför allt är observationer kring människan. Den intimitet och värme hon skildrar vardagslivet med blir i landskapsscener till kitschiga sentimentalt färgade toner.

Av Kalle Turakka Purhonen ses teckningar av annat slag. Hans distinkta linje ger upphov till lakoniska skildringar som ändå inte saknar inlevelse. Som resultat ses natur- och stadslandskap där rytmiskt varierande förtätningar skapar svartvit magi.
Det nya galleriet utmärks ännu av förvirringen inför omvandlingen men kommer i framtiden att utgöra en utmärkt scen för den unga konsten.