Grunderna vacklar

HBL 26.9.2009 Här finns olika slags rum där perspektiven varierar såväl konkret som mera begreppsligt. Katja Koponen ger sig in på att utforska verklighetens olika skikt. Här blir närvaron plötsligt frånvaro och tvärtom. Man kan inte vara helt säker på tillvarons grunder, det man trodde vara konkret förvandlas i följande stund till förgängliga reflexer.

Hon gör allt detta med hjälp av grovt byggda öppna rum förenade med rörlig bild. Konstruktionerna förefaller vara av tillfällig karaktär och innehåller också element från naturen. Ett tjockt knippe av grenar är till synes en självfallen beståndsdel av det ena rummet. Mellan grenarna skymtar ljus och skuggor där det sporadiskt ses en likaså skugglik kattgestalt. Den tycks löpa kring den lilla förläggningen i färd med att markera reviret. Katten får här symbolisera verklighet till skillnad från det i övrigt drömlika. Vi tycks befinna oss vid samhällets yttre gränser, i det övergivna och öde anas endast spår efter människan.

I det andra lilla rummet råder en overklig stämning. I en liten projektion på väggen syns vid första anblicken endast dimma. När den småningom skingras uppenbarar sig en ålderdomligt vardaglig scen med tre människor i fullkomlig tystnad, helt oåtkomliga för varandra. Ända tills de åter sakta höljs av dimman och blir till intet. Finns de i verkligheten eller är de också bara en bild ur drömmen?
I en annan film ses alldagliga rum ur ett ovant perspektiv, allt förefaller surrealistiskt omvänt. Här har en hemmiljö bokstavligen vänts upp och ner och kameran rör sig sakta omkring vid vinklar och vrår.

Koponen bjuder här på lösa trådar utan ens en intention till att knyta samman dem. Hon väcker frågor av existentiell karaktär men hamnar till sist i en återvändsgränd. Anledningen är ljudvärlden i den upp och nervända filmen. Den utmärks av influenser ur skräckscener och blir så en bjärt kontrast till det i övrigt reflekterande. På så sätt transformeras begrundan till ett skenbart narrativt skeende där lösa föreställningar i stället för det mera tankeväckande finns i fokus.

Vastaa