Gammalt och nytt i Fiskars

HBL 26.8.2006 Det gamla järnbruket Fiskars idylliska miljö har sedan länge etablerats som ett ställe dit otaliga konstnärer och hantverkare sökt sig. Den lummiga bruksgatan kantas av caféer och butiker för konsthantverk och design. I den gamla kopparsmedjan visas av tradition en sommarutställning som i år fått sig titeln Remix. Tanken på återanvändning och ett slags nya konstellationer har här av ett fyrtiotal konstnärer samt några konstnärsgrupper tolkats i ett vitt perspektiv. Så vitt att man obekymrat blandar konsthantverk med bildkonst och även sträcker sig till design. Utställningen är med andra ord en härva som man först kan ha svårt att få ett grepp om.

Besökaren bjuds på en mångfald upplevelser av vilka en del är interaktiva och förutsätter en egen aktivitet. Till dessa hör Erika Kelters konstverk Adoption där besökaren förmodas välja en bland otaliga mjukisdjur som man sedan får ta med sig hem. Det enda villkoret är att man förbinder sig att i gengäld till utställningen skicka ett foto av leksaken i sin nya hemvist. Det förefaller ha blivit åtskilliga lyckliga föreningar att bedöma av antalet foton på väggen i bakgrunden.

Ett annat arbete ter sig besläktat med det föregående, nämligen Ron Nordströms ljudinstallation som också har leksaker som beståndsdelar. Här är de gjorda av gummi och ger upphov till växlande läten bara man med foten trycker på de på golvet liggande oräkneliga små pumpapparaterna i änden på plastslangar.
Man hamnar i en annan värld när man i närheten får syn på gamla sympatiska tv-apparater som fästs på väggen. Gemytligheten förbyts mot bestörtning när innehållet blir synligt, här ger Catharina Kajander uttryck för en dyster syn på verkligheten genom våldsamma scener ur hemliv. Hon kommenterar också EU-politiken genom en scen där det turkiska folket är instängt i en vagn försedd med galler medan det utanför pågår västerländska orgier mellan människor med förbundna ögon. Det naivistiska förfaringssättet förlänar dock uttrycket en viss humor.

En annan konstnär som reflekterar över mänskligheten är Seppo Renvall med sin kortfilm Apornas planet. Han har på det för honom karakteristiska sättet skapat kontraster genom att sammanföra ljud ur våldsamma scener med idylliska vyer och med de febrilt skiftande intrycken man i stadsmiljön utsätts för.
Nostalgin karakteriserar Marja-Elina Uusitupas installation Elektrisk inredning där hon samlat ihop åtskillig elektrisk utrustning från förgångna tider. Skönheten hos de olika föremålen med keramiska detaljer är omisskännlig och kulminerar på de gamla elledningsstolparna hon rest upp mot väggen. Installationen får en att längta tillbaka till tiden då detaljerna ännu ägnades omsorg.

Laurent Pernots subtila installation i ett litet mörkt rum skapar ett andningshål mitt i den brokiga omgivningen. När man först stiger in är det bara svart men sakteligen uppenbaras det små ljusglimtar på golvet. Det skimrar till här och var och däremellan blir det åter mörkt. Det ytterst subtila uttrycket ger upphov till en eufori som svalnar betydligt när skimret börjar anta definierbara former.
Inne i ett hörn finner jag på golvet en mängd anspråkslösa små rostiga stycken som förefaller vara på väg in genom väggen. Här är det Seppo Kalliokoskis Rälsmaskar som färdas utifrån in därifrån de sedan är på väg tillbaka ut. Ser man ut från fönstret ser man några av dem på väg att bryta sig ut ur väggen. Man gläds med dem och önskar att de finner sin väg.

Anu Tuominen har här som alltid skapat sin egen värld i installationen Orangerie. Hennes gladlynt spirituella reflexioner sprudlar av upptäckarglädje och framhäver det stora i de små förnimmelserna.

Har man efter detta mångskiftande utbud ännu krafter kvar kan man bege sig till det intilliggande Magasinet där man fyllt hela fyra våningar med konsthantverk och konst. Det som där främst höjer sig ur mängden är Kalle Hamms och Dzamil Kamangers emigrantträdgård. Den består av blomsterlådor på magasinets yttre väggar där de sått frön från världens olika hörn. Plantorna som blivit till ger uttryck för tanken om det lågmält försonliga och gemensamma olika kulturer emellan.

Vastaa