Experimentella ljudlandskap

HBL 30.6.2012 Någonting som liknar en inspelningsstudio har uppenbarat sig på galleri Muu. Stämningen uppstår genom teknisk apparatur och ett möblemang som för tanken till sjuttiotalets framtidsvisioner. Ljudverk av tolv konstnärer från olika länder kan dels höras via hörlurar och dels upplevas visuellt som installationer.

I en värld där verkligheten allt mer urbaniseras omges människan ständigt av en ljudmassa fjärran från det naturliga. På så sätt går också nyanserna förlorade och man blir en passiv mottagare. Detta söker konstnärerna råda bot på genom att få en att spetsa öronen och koncentrera sig på just nyanser.

Uttrycket varierar från människoröster till experimentella melodiska toner men också här är organiska ljud ur naturen frånvarande. Amerikanska Derek Holzer skapar med sina självtillverkade resonanslådor ett slags elektronisk uppfinnarverkstad som fungerar interaktivt. Besökaren får enligt anvisningar själv dra i knappar och förena kablar för att åstadkomma varierande ljudkombinationer, i vissa fall med blinkande ljus. I de sympatiska apparaterna förenas vardagens estetik med överraskningar i form av plötsliga okonventionella ljud.

Höjdpunkten är dock ett fullkomligt hypnotiserande skeende i en liten monitor. I den tänjs en liten blå cirkel i mitten i ultrarapid och löses ut i ofantliga mängder blåskimrande slingor. En frenetisk energi härjar en kort stund för att helt abrupt upphöra. Bara för att sedan återigen upprepas. Det blixtsnabba fräsande ljudet av kortslutningen kan höras i hörlurarna och fullbordar upplevelsen fylld av livskraftig poesi. Verket skulle förtjäna en stor projektion i ett annars tomt rum.

Med de till hälften organiskt formade plaströren för japanska Takashi Mitsuis rumsliga installation tanken till underjordiska gångar. Ur öppningarna hörs vardagsljud anknutna till trafik och resande. Golvet täcks av tyska Stefan Riebels skivspelare i varierande former där blanka vinylskivor oupphörligen snurrar och ger upphov till ett monotont rasslande.

Ett flertal verk kan endast höras via hörlurar ur en ljudspelare där man själv styr urvalet. Jay-Dea Lopez från Australien har bearbetat ljudupptagningar från en rymdsond. Resultatet blir ett ljudlandskap med näst intill fysiska verkningar där ljudmassan tjocknar och tunnas ut till odefinierbara djup.

Den amerikanska duon Secret Secrets, Melissa Moore och Shana Palmer, har åstadkommit en väv av ljud där kvinnoröster organiskt transformeras till insektläten som småningom ytterligare intensifieras av ett magiskt, accelererande trummande. Upprepningen ger upphov till ett meditativt intryck.

Vietnamesiska Minh Pham Quang Tran har sina rötter hos rockmusik men ger här prov på känsliga experiment där österländska instrument bryter av tonerna från elgitarr och ger med trummornas ackompanjemang upphov till luftigt rytmiska äventyr.

I övrigt koncentreras de alternativa ljudvärldarna till förvånande stor del just på musikaliska variationer baserade på olika instrument.