Drömmar om frihet

HBL 13.10.2012 Tillfälligheter och det förutbestämda konfronteras oupphörligen i människans strävan efter ett uthärdligt liv. Ingredienser för ett vardagens drama möts på ett diskret sätt i Jaakko Karhunens utställning. Dramat tillskrivs Lao Baixing, en fiktiv gestalt som visar sig vara en beteckning för folket i allmänhet. I dramaturgin finns referenser till sådant som förekommer i alla kulturer genom alla tider, spelkort och olika variationer av gemenskap.

Kortspel symboliserar det oförutsedda och föränderliga, drömmar bortom verklighetens ofta karga natur. För ett kort ögonblick befinner man sig då fjärran från vardagen, fängslad av vidöppna framtida förväntningar.

Det tillfälliga accentueras här ytterligare av byggnadsställningar som tecken på förändring och stadens konkreta om än anonyma närvaro. Ett skeende pågår utan uppehåll i en videomonitor där korten flyttas av anonyma händer. Spelet tycks bestå av cykliska och irrationella vändningar där det oroliga och aggressiva stundtals får illustrera frustration. Alldeles som i verkligheten där kraftlöshet inför hierarkins eller maktens tyngd ofta leder till en obestämd ilska.

I en stor projektion ses nattliga vyer ur en kinesisk storstad. Den pulserande urbana rörligheten förändras ständigt och förlänas en poetisk utsträckning av ljusens organiskt lena skiftningar. Ur ljusspelet uppstår mera vardagliga fragment i form av ett drakbygge. Draken är i likhet med spelkorten ett universellt fenomen som tangerar såväl gemenskap som drömmar om frihet. Här förses draken med blinkande polisljus som väl uppe i luften, högt ovanför gatornas realitet, blir till en hägring om ett annat slags självstyre.

Ackompanjerad av ett monotont oupphörligt tutande blir den sköna rörliga bilden en metafor för den dualism som ofta härskar tillvaron. I det som till synes bildar ett följsamt flöde mot harmoni döljs spår efter den hårda styrning som står i vägen för människans integritet.
Som en påminnelse om traditionens möte med samtiden finns i gallerirummet den drake som i projektionen syns fritt svävande i nattens mörker.