Drömmar och formalism

HBL 9.8.2010
Ett mekaniskt surrande och knappt förnimbara bilder rörliga bilder på kantiga ytor. Det här är resultatet av Sabrina Harris och Alexia de Ville Goyets förenade konstnärliga krafter. Det är anmärkningsvärt hur olika arbeten kan bli trots liknande utgångspunkter. Basen för det hela är strängt geometriska former tillsammans med immateriella element ur vilka det uppstår totalt motsatta uttryck.

Den ena ytterligheten är drömska hägringar medan den andra betecknas av sval formalism. En installation på golvet består av strikta glänsande färgstarka ytor i olika format. På klungan av de fristående formerna projiceras rörlig bild som dock hamnar i skymundan. Det huvudsakliga intrycket blir bilden av en ytterst urban scen där det aggressivt spetsiga finns i fokus. Allt har skapats av människan och tjänar sålunda som motvikt för naturens omvälvande styrka. Det kyliga och distanserade representerar det statiska och skenbart stabila. Det blir som en scen från en science fiction-film där allt levande avlägsnats och ersatts av modern teknologi.

Den andra installationen i rummet utgår från två jämnstora kvadrater. I projektionen på väggen syns gåtfulla skuggor som sakta transformeras och drar sig undan. Allt detta återspeglas antydningsvis på den svarta kvadraten på golvet. Den minimalistiskt strama symmetrin förvandlas här till ett inre skådespel utan vare sig början eller slut. Det organiskt föränderliga och förgängliga anas i de ständigt skiftande lågmälda skeendena.

Kontrasten mellan dessa två verk balanseras av en skulptur som tycks inrymma liv. En avskalad kista av näst intill transparent vitt plexiglas vilar upphöjd från golvet. I ena ändan syns en vag projektion där någonting närmar sig ytan för att sakta bli till intet. Kistans symmetriskt neutrala form blir en ytterligare referens till minimalismen där ett fulländat yttre befriats från känslan av all mänsklig beröring. Det återhållsamma bryts av de gåtfulla gesterna utom behärskning. I dem kommer till uttryck det obestämda och tillfälliga som är ofrånkomliga beståndsdelar i människans liv.