De små grändernas poesi

HBL 9.2.2013 Trots det omfattande geografiska och kulturella avståndet är det inte alltför svårt att finna paralleller mellan japansk och finländsk estetik. Spår av det minimalistiskt präglade finstämda uttrycket kan nu ses i en utställning där japanska formgivare tillsammans med några finländska kollegor presenteras.

Utställningens ryggrad består av små svartvita fotografier tagna av den koreanska i Japan bosatta fotografen Junyong Ju. Den stillsamma vardagen i hans förtätade bilder skulle kunna härstamma ur gångna tider. Det är dock fråga om fragment av en samtida verklighet som ännu inte nåtts av den moderna enformigheten. De små gränderna tycks ha blivit kvarglömda under den förändringsiver som i allt högre grad drabbar stadsmiljöer i Asien. Hela kvarter av traditionell bebyggelse jämnas med marken för att bereda rum för skyskrapor och liknande i utvecklingens namn.

Junyong Jus fotografier påvisar det som då går förlorat, nämligen den genuint måttliga skalan och stämningen som ännu präglas av traditioner. I hans bilder syns det som förlänar miljön dess särdrag, små personliga stadsdelar där livet går sin stilla gång. Enstaka människor sysslar lugnt med sina göromål fjärran från de stora stråkens myller. I mörkret lyser de gammaldags neonskyltarna med sporadiska skrivtecken som vittnar om den egna kulturen i stället för de västerländska varumärken som sprider ut sig på andra håll.

Smala hus blir tillsammans med skyltarna små enheter som ramas in av elledningar. De organiskt ringlande grafiskt formade ledningslinjerna ersätter här den levande naturen och accentuerar det vertikala perspektivet. Junyong Ju tycks ha blick för det intensivt koncentrerade som också framstår i form av myriader av lotusblad på en stillsam vattenyta.

Den stora mängden förekommer även i form av böcker eller andra föremål och ger då upphov till en känsla av meditation och ro som uppstår ur den ändlösa upprepningen. Ur vissa av fotografierna har de små detaljerna alltför noggrant uteslutits men i övrigt ses här stämningsfulla scener med stråk av poesi.