Alternativa perspektiv

HBL 29.10.2011I dagens allt mera torftiga kulturatmosfär är det välkommet med initiativ där vikten av kritiskt tänkande och öppenhet framhävs. I Åbo kunde man under en veckas tid ta del av Motberättelse 2011. Evenemanget med seminarium, filmfestival och teaterföreställningar ingick i Åbo kulturhuvudstadsårets program och arrangerades av Åbo Akademi i samarbete med Åbo Universitet och föreningen Kolmas Tila – Tredje Rummet. Avsikten var att uppmärksamma mångfalden av förhållningssätt och skapa rum för alternativa perspektiv. Internationella och inhemska föreläsare inbjöd också publiken till diskussion.

Här erbjöds för första gången i Finland tillfälle att se alla 7 filmerna av Trinh T. Minh-Ha (f. 1952) från USA. Hon är en ursprungligen vietnamesisk filmregissör, författare och kompositör som har en viktig roll inom den postkoloniala teorin och filmkonsten. För närvarande innehar hon en professur i genus- och filmvetenskap vid University of California, Berkeley.

Hennes experimentella filmer skakar om invanda sätt att se och uppleva samtidigt som de ifrågasätter grunderna för den traditionella dokumentära formen. Hon kritiserar etnografiska studier där definitioner är givna och grundar sig på invanda maktstrukturer. En av hennes mest kända filmer är Reassemblage (1982), ett säreget collage över intryck från Senegal. I stället för att ge sken av att presentera fakta och sanning återger hon mångfacetterade scener där tolkningen förblir öppen.

Det mest elementära i hennes filmer är den distinkta ljudvärlden i samspråk med de drömskt fragmentariska bilderna. Till skillnad från ett lineärt narrativ består uttrycket av till synes lösryckta scener fulla av poesi som rytmiskt binds samman av de rika ljudvariationerna som kontrasteras mot tystnad. I flera av filmerna ackompanjeras den rörliga bilden av hennes egen behagligt meditativa röst som ger uttryck för reflektioner kring det aktuella ämnet. På sitt essäistiska sätt öppnar hon nya perspektiv som kännetecknas av förundran och respekt inför det andra.

Det kritiska förhållningssättet betecknar också den franska filosofen Michel Onfray (f. 1959). Han har i ett otal verk gjort sig känd som utforskare av och förespråkare för bland annat materialism, hedonism och psykoanalys. Genom sitt projekt ”Filosofins mothistoria” omstrukturerar han tyngdpunkter i den västerländska filosofins historia. Han driver sedan år 2002 ett avgiftsfritt folkuniversitet i Caen där det erbjuds undervisning i filosofi, politik, feminism och psykoanalys.

Den alternativa kulturrörelsen Clandestino-institutet i Göteborg representerades av flera filosofer och författare. De fokuserar på demokrati och människorättigheter i en mångkulturell värld.
Att på detta sätt få till stånd en dialog mellan aktiva, kritiskt tänkande människor från vetenskapens och konstens olika områden är berömvärt. Som Michel Onfray påpekade finner tankarna sin betydelse först i en långvarig och framför allt personlig samverkan människor och kulturer emellan.