Urban nutid möter andlighet

HBL 24.5.2015 Det finns en del motstridigheter i Ville Kylätaskus konstnärliga värld. Å ena sidan förefaller influenserna komma från den urbana nutida verkligheten. Spåren efter tillfälligheter och gatornas expressiva tecken blir i hans händer till luftiga abstrakta målningar i stort format. Det spontana uttrycket är eteriskt med sporadiskt sinnliga drag. De transparenta underlagen i olika former av plast binder verken samman med vardagen och accentuerar ytterligare känslan av det undflyende.

Å andra sidan tycks han dras mot det mera gåtfulla och näst intill andliga. Här hänger de större målningarna fritt på väggen och bildas av flera skikt. Huvudrollen intas av den största av dem. De tunna plastsjoken har bestrukits med glödande kulörer fulla av lust och värme som konfronteras av färglösa transparenta partier. Som en vardaglig accent har en plastflaska placerats under målningen. Det uppstår en kontrast i samspelet mellan stora och små verk. Det är dock inte en fråga om formatet utan snarare om två skilda förhållningssätt.

De stora målningarnas utåtriktade och kraftigt tidsenliga öppenhet möts av begrundan och integritet i de små. Genom ljusets monokroma förtätning blir dessa till ett slags ikoner där strävan efter ro och koncentration är påtaglig. I vissa av dem kan skönjas vaga antydningar till former. Förenade med det abstraherade skimret intill för de tanken till den längtan efter frihet som uråldriga mytologier ofta ger uttryck för. Parallellerna i verken utgörs av förundran inför tillvaron och viljan att söka det ogripbara.

Den förundran och viljan är fjärran från en serie små målningar där plexiglas bjuder på underlag till någonting som påminner om reklamtavlor. Bilder uppstår ur ett raster och ger uttryck för fenomen bekanta från populärkultur och reklamens värld. Borta är det gåtfulla och finstämda som förbytts mot det manipulativa och aggressiva. I stället för reflektion ses här utifrån definierade förutbestämda föreställningar. Den bjärta neonfärgen får sällskap av konstnärens signatur i tryck, alldeles i enlighet med de raka budskapen i tingens domäner. Därigenom förblir verken ytliga återspeglingar av vår tids osläckliga törst efter fysiska objekt och utseende.