Uskontoja kepeästi estetisoiden

TAIDE 2/2009 Elämme hajanaista aikaa jota paljolti leimaa taloudellinen yltäkylläisyys ja henkinen köyhyys. Länsimainen markkinakulttuuri synnyttää eksyneitä ihmisiä jotka hakevat elämän tarkoitusta kaupan hyllyltä tai median keinotekoisesta maailmasta. Tämä dualistinen asetelma on havaittavissa myös taiteessa jossa yhä useammin sisältö joutuu muodon ja materian polkemaksi.

Kaikkien vanhojen kulttuurien ytimessä on uskomus johonkin korkeampaan olemassaoloon ja siihen liittyviä myyttejä ja rituaaleja. Niiden kautta ihminen on yrittänyt jäsentää olemassaolon arvoitusta ja selittää sen merkitystä. Valistuksen myötä tiede on kasvavassa määrin vallannut sijaa maailman tulkitsijana. Tieteellinen maailmankuva perustuu siihen, että kaikelle on olemassa rationaalinen selitys jonka tulee olla määritettävissä ja todistettavissa. Uskon olemus ei kuitenkaan taivu näihin vaatimuksiin ja on näin ollen säilyttänyt sijansa osana kulttuuria. On kuitenkin tehtävä erotus uskon ja uskontoinstituution välillä. Jälkimmäinen on se, joka tulkinnoillaan ja hierarkioillaan on aiheuttanut paljon kurjuutta ja onnettomuutta.

Marita Liulia esittää tarttuvansa näihin kysymyksiin. Hänen näyttelynsä englanninkielinen nimi, Choosing religion, on selkeä osoitus aikamme ristiriitaisesta suhteesta olemassaoloon. Se viittaa shoppailuun ja siihen nurinkuriseen mielikuvaan että merkitys olisi löydettävissä oman itsen ulkopuolelta. Kaikki millä vähääkään on tekemistä ajatuksen tai uskon kanssa on kuitenkin hyvin henkilökohtaista ja kumpuaa vain ihmisestä itsestään.

Liulia hahmottaa maailman uskontoja kepeästi estetisoimalla. Hänen visuaalinen kokonaisuutensa on ylitsepursuavan runsas ja keskittyy juuri niihin ulkoisiin merkkeihin jotka edustavat uskontoja instituutiona. Muodon ylikorostuneisuus joka on tullut tutuksi jo hänen virtuaalimaailmoistaan näyttäytyy täällä räikeänä ulkokohtaisuutena.

Suuressa osassa Liulian valokuvia on lähtökohtana Liulia verhoutuneena eri uskonnoille ja kulttuureille luonteenomaisiin asuihin. Tämänkaltainen muotikuvausta muistuttava poseeraus luo tässä yhteydessä groteskin kuvan aiheesta. Nämä kulttuureihin kiinteästi kuuluvat vaatekappaleet eivät ole olemassa esteettistä tarkastelua varten vaan symbolisoivat jotakin täysin muuta, tietyn kulttuurin tai uskonnon pitkiä perinteitä ja niihin liittyviä henkisiä arvoja. Kyseiselle kulttuurille vieras ulkopuolinen osoittaa niihin pukeutuessaan heikkoa käsitystä niiden merkityksestä. Niin myös siitä harhasta, että niiden symbolinen merkitys koskettaisi häntä ja sitä kautta katsojaa pelkästään vaatekappaleen aineellisen olemuksen myötä. Liulian fyysinen vahvasti estetisoitu läsnäolo valokuvissa kääntää kysymyksen uskonnon merkityksestä narsistiseksi leikiksi. Leikki muuttuu jo rienaavaksi kun hän samalla otteella tarttuu eri uskontojen pyhiin teksteihin.

Uskon luonteeseen kuuluu erottamattomasti keskittyminen ja hiljentyminen. Sitä ei Liulian näyttelyssä juuri esiinny. Lähimmäksi senkaltaista kontemplaatiota päästään joissakin niistä valokuvista joista Liulia on malttanut pysytellä poissa. Niissä hänen sijastaan pääosassa on valon lankeaminen islamilaisten ornamenttien läpi.
Näyttelyn keskiössä on mustalla verhoiltu huone jonka alttarinomaisessa tilassa on pieni videokuva Virpi Pahkisen tanssiesityksestä. Sitä säestää Djivan Gasparyanin meditatiivinen musiikki joka omalta osaltaan tukee hitaita fyysisiä liikkeitä. Niiden olemus kantaa vaikutteita erilaisista aasialaisista rituaalitansseista.

Liulian suurikokoiset maalaukset jäävät lavasteellisiksi elementeiksi tälle teatraalisuuden näyttämölle. Näyttelyn yhteydessä esitettävien dokumenttien pääosassa on Liulia henkilönä, samoin kuin myös näyttelykatalogissa. Siinä Liulian henkilöhistoriaa, hänen ajatuksiaan ja seikkailujaan valotetaan toistuvissa artikkeleissa tarkasti, lähtien syntymästä aina tähän päivään saakka. Tämän perusteella näyttely olisi voitu otsikoida toisin.

Varsinainen uskontoja käsittelevä osio on verkkoteos jossa maailman yhdeksän pääuskontoa esitetään eräänlaisena pelinä. Sieltä voi klikkaamalla eri symboleita lukea lyhyitä tiivistelmiä uskontojen pääpiirteistä ja niiden suhteesta erilaisiin käsitteisiin. Tämänkaltainen referaatti on ominainen ajallemme, syventymisen ja tutkimisen sijasta halutaan tehokas tiivistelmä. Vaikka se jää lyhyeksi on sen ansio kiinnostuksen herättäjänä kiistaton.

Vastaa