Silja Rantanen har återvänt till färgerna

HBL 17.2.2017 Förundran och nyfikenhet inför det som finns har under decennier väglett Silja Rantanen i hennes konstnärliga gärning. I stället för att uppdikta utforskar hon verkligheten, framför allt det estetiskt konkreta som människan har åstadkommit. Hon iakttar, läser, antecknar och minns det hon finner vara av betydelse, beträffande såväl konstens historia som den fysiska […]

Havainnon merkityksestä

TAIDE 1/2012 Mitä yhtäläisyyksiä voisi olla ranskalaisella komedialla, suomalaisella puutarhakirjalla ja kansainvälisellä nykytanssiesityksellä? Jokainen niistä on osaltaan valanut uutta uskoa välillä kadonneeksi luulemaani havainnon merkitykseen, johon sisältyy myös ymmärrys kaiken yhteydestä. Kaikkia taiteenlajeja yhdistää pyrkimys niiden omin keinoin kiteyttää jotakin olemisen ihmeellisyydestä. Sen löytämiseksi vaaditaan näkemystä. Intuitio on kaikessa selittämättömyydessään suureksi avuksi. Sitä seuraamalla kykenee […]

Enligt en egen logik

HBL 1.10.2011 Observation och reflektion tycks vara de viktigaste utgångspunkterna för Silja Rantanens (f. 1955) konstnärliga skapande. Hon drivs av en outsinlig tilltro till kunskap och analys. Det intellektuella förenas med en brinnande förkärlek till skönhet. Ända sedan början av sin långa och framgångsrika konstnärsgärning har hon fokuserat på den distinkta formen. Arkitekturstudierna hon bedrev […]