Förnuft och intuition

HBL 31.5.2014 Det svårgripbara och undflyende utmärker Shoji Katos konceptuella förhållningssätt. Han befinner sig i en ständig dialog med verkligheten som han ur sina utgångspunkter fördelar i fragment och återskapar i en behärskat sublimerad form. Observationer kring de mest skilda fenomen dekonstrueras enligt hans egna metoder. De är analytiska och förverkligade med största precision. Resultatet […]