Eteriska världar med skilda premisser

HBL 4.6.2016 Två skilda förhållningssätt med abstraktion i fokus kommer till uttryck i den nya utställningen på Galerie Anhava. Antti Nyyssölä (f. 1982) finner sin inspiration i urbana sammanhang. Till skillnad från den numera så utbredda gatukonsten, ofta med romantiskt slitna motiv kan Nyyssöläs strama uttryck snarare ses som ett upplivande av det modernistiska arvet. […]

Ljusets rumsliga verkan

HBL 23.8.2015 Ur vilka premisser uppstår det rum? Observationer kring detta utgör ämnet för Päivikki Alaräihäs måleriska färd. Den omfattar enskilda målningar som sist och slutligen kulminerar i en måleriinstallation med rumsliga drag. Upptakten blir dukar med stramt rektangulära former i valörer som står varandra nära. De monokroma ytorna blir till en betraktelse över ljus […]