Samspel mellan det förflutna och nuet

HBL 24.9.2014 Det blir allt vanligare att konst åtminstone tillfälligt flyttas ut ur institutionerna. Då är det ofta fråga om spontana och kortvariga presentationer där en annorlunda miljö blir ett ytterligare element i sammanhanget. Projektet kan även vara förenat med en manifestation för att uppmärksamma hotade kulturella skikt. Så är det också med utställningen Urban […]