Skuggor i staden

HBL 23.6.2009 Nutidens teknologi tillåter all slags fotobehandling med den följden att det inte längre är självfallet att den flyende stunden man får bevittna är oförvanskad. Den rariteten erbjuds dock nu av Martti Jämsä som i sin utställning visar polaroidbilder. Deras väsen består av just det unika som på intet sätt efteråt kan påverkas av […]