Ihmettelyä käsitteellisin ja runollisin keinoin

TAIDE 2/2017 Ajattelijat ja taiteilijat ovat kautta aikojen löytäneet sijaa pohdinnoilleen luonnossa kulkiessaan. Luonnon henkimä muuttuvainen pysyvyys ja aistimukset siellä ovat aiheinakin olleet tärkeimpiä taiteen historiassa. Tämän päivän taiteessa luonnon kuvaaminen esteettisestä näkökulmasta alkaa olla harvinaista, siihen suhtaudutaan pikemminkin erittelevän tarkastelun kohteena. Kontemplaatio ja ihmettely ovat vaihtuneet ympäristöpoliittisiksi kannanotoiksi ja luonnosta kannetaan huolta suhteessa sen […]

Tankens spår i landskapet

HBL 8.2.2014 Att komma in i Katarina Reuters konstnärliga värld påminner om att möta arkivets mångfald av dolda upptäckter. Sparade observationer som distanseras från verkligheten genom skeendets upprepade faser. Ämnet för hennes målningar utgörs av naturen och dess fragment men de befinner sig ändå fjärran från traditionellt landskapsmåleri. Snarare är det fråga om att utforska […]

Pusselbitar av romantisk natur

HBL 18.2.2006 Utställningen av Katarina Reuter i det lilla galleriet Amas vackra lokaler är en förbryllande upplevelse. Efter att tidigare ha sett hennes arbeten bär jag med mig intrycket av en intuitiv målare med dragning åt det romantiska i naturen, en som konsekvent har ägnat sig åt sitt ämne. Romantik saknas inte heller i denna […]

Ihmettelyä käsitteellisin ja runollisin keinoin

TAIDE 2/2017 Ajattelijat ja taiteilijat ovat kautta aikojen löytäneet sijaa pohdinnoilleen luonnossa kulkiessaan. Luonnon henkimä muuttuvainen pysyvyys ja aistimukset siellä ovat aiheinakin olleet tärkeimpiä taiteen historiassa. Tämän päivän taiteessa luonnon kuvaaminen esteettisestä näkökulmasta alkaa olla harvinaista, siihen suhtaudutaan pikemminkin erittelevän tarkastelun kohteena. Kontemplaatio ja ihmettely ovat vaihtuneet ympäristöpoliittisiksi kannanotoiksi ja luonnosta kannetaan huolta suhteessa sen […]